Ing. Zdeněk Bačkovský

soudní znalec

-

zapsán do seznamu znalců pro znaleckou činnost v oborech doprava, ekonomika a strojírenství Ministerstvem spravedlnosti ČR

-

člen Asociace znalců a odhadců ČR (AZO) a Komory soudních znalců

Obor:

Doprava

Ekonomika

Strojírenství

-

oceňování motorových vozidel, strojírenských zařízení a věcí movitých

-

všeobecné strojírenství

-

analýzy dopravních nehod

-

technické posudky a poradenství (např. při koupi a opravách motorových vozidel)

 

 

Roztocká 29, 250 66 Zdiby

02/84 89 12 32, 602 258 794

zdenek.backovsky@post.cz